Vše pro Vaše čisté auto!

Bez názvu5IBS – čisticí kapalina Securol 200 l

 

Možnosti využití

Ideální pro odmašťování dílů, které se dále povrchově neupravují (lakování nebo lepení), např. v údržbářských provozech v průmyslu stejně jako ve všeobecných opravárenských dílnách. Díky zbývající tenké vrstvě čisticí kapaliny vzniká dočasná ochrana proti korozi, která umožňuje bezproblémové skladování očištěného obrobku po několik dní.

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.


Výhody při používání:

  • vynikající účinek čištění
  • pomalé a stejnoměrné odpařování
  • zbylá tenká vrstva čisticí kapaliny zaručuje dočasnou ochranu proti korozi
  • velmi jemný zápach
  • žádná koroze kovu
  • extrémně odaromatizovaná
  • bod vzplanutí > 101°C
  • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu

Pro tuto IBS-čisticí kapalinu vlastníme nezávislý odborný posudek, který potvrzuje snášenslivost s pokožkou.

Životní prostredí / likvidace

IBS Scherer GmbH je certifikovaný profesionální podnik na likvidaci odpadu podle § 52 odst. 1 nemeckého zákona KrW/AbfG (Zákon o obehovém hospodárství) ve všech spolkových zemích registrovaný. V IBS – systému obehu (recyklace) bude znecištená kapalina bezplatne odebrána pri dodávce nové kapaliny.